Slide background

PROJEEP

השטח מתחיל כאן

שנורקלים

שנורקלים לרכב יאפשרו לכם להרים את פתח יניקת האוויר של המנוע (כמעט גובה הגג של הרכב) דבר המסייע הפחתת הסיכוי לכניסת מים למנוע.

כמו כן יסייעו למניעת כניסת חלקיקי אבק לפתח יניקת האוויר.

שימו לב ! עדיין לא מומלץ להגיע למצב של שייט בנהרות עם הרכב מחשש לנזק בכל החשמל הרכב כתוצאה מכניסת מים לאיזור .

מוזמנים להתייעץ איתנו בנוגע למגוון שיפורים לג'יפ שלכם בטלפון או בצורה פורנטלית בסדנא.

  • חפש מוצרים המתאימים לרכבך