RUNVA כננת

כננת משיכה חשמלית לחילוצים בשטח.

בין 4500-13000 ליברות (חוזק משיכה לפי כובד הרכב)

חברה סינית המציעה לכל סוגי הרכבים כננת מתאימה לכושר המשיכה.

ניתן להתקנה גם בפגוש המקורי -דוגמאות להמחשה

הנפקת אישורי כננות

לפרטים נוספים הצעת מחיר ורכישה
חייגו: 04-8492233

מוצרים נוספים של המותג